Evy’s vintage is een feit!

Evy’s vintage is een feit, Jack by Jackie verleden tijd! Het feest, waarin we de naamsverandering vierden was een donderend succes!!
Bubbels, hapjes, Kleuradvies, véél korting en zelfs taartjes met het nieuwe logo erop ontbraken niet!
De winkel was twee avonden lang barstens vol met gezellige mensen!
Alle lieve klanten bedankt!

Tagged ,